Qoysaska Militariga

Give Army Parents a Break, Waa Daryeel Sii-hayn Ilmo oo Marmar ah

Qoysaska Militariga ee Barnaamijku u Banaan Yahay waxa la siinayaa 8-16 saacadood oo ah daryeel sii-hayn ilmo iyada oo aan wax kharash ah la saarin Qoysaska Militariga.

Operation Military Child Care, Gargaar ah Fiiga, Waa Taageero Daryeel Sii-hayn Ilmo oo ah Wakhti Buuxa

Xubnaha qoyska ee dhammaan laamaha militariga ee la hawlgaliyay waxay la siiyaa gargaar ah fiiga oo ku saabsan adeegyada daryeelka sii-haynta ilmaha oo ah wakhti buuxa ama wakhti nus ah.

Give Army Parents a Break

Marka aad tahay waalid ciidan, maxaad aad ku sameyn lahayd xoogaa ah wakhti firaaqo oo aad heshid?

Waxa lagugu martiqaadayaa inaad nasasho qaadatid inta caruurtaadu ku istareexayaan barnaamij daryeel sii-hayn ilmo oo leh tayo sare.

Waxa aad mutaysatid taageeradayada!

Beeshaadu waxay kaaga mahadnaqaysaa huridda weyn ee aad sameysay waxana aannu la shuraakownay xirfadley daryeel sii-hayn oo liisan leh si laguu siiyo nasasho aad si fiican u istaahishid. Iska soo bixi biilasha, soo adeego ama kaliya iska naso.

Maxay Qoysasku helaan?

Qoysaska Ciidanka ee Barnaamijku u Banaan Yahay waxay helaan 8-16 saacadood oo ah daryeel sii-hayn ilmo bil kasta taasoo ah ilmo kasta ilaa da’da 12.

Ayuu u Banaan Yahay?

Si adiga, qofka aad is qabtaan ama Mas’uulka la magacaabay ugu banaanaado barnaamijka "Give Army Parents a Break", waa inaad joqoraafi ahaan kala firidhsan tihiin:

 • Ciidan Qoraha "Accessions Command"
 • ROTC Cadet Cadre (Tababareyaasha)
 • Sarjenteyaasha Layliska

Ama

 • Ilaalada Ciidanka Qaranka (Army National Guard) ee la hawlgaliyay
 • Askari Kayd Ciidan (Army Reserve soldier) ee la hawlgaliyay. Accessions Command

Sidee baan ku bilaabaa?

Fadlan hay’adda Illaha & Gudbinta Daryeelka Sii-haynta Ilmaha (Child Care Resource & Referral agency) ee degmadaada kala xidhiidh 888-291-9811 si aad u weydiisatid macluumaad iyo u gudbin bixiyeyaasha daryeel sii-hayn ilmo ee ka qaybgalaya barnaamijka.

foomam (PDF)

Operation Military Child Care

Maxay Qoysasku helaan?

Qoysaska barnaamijku u banaan yahay waxay helaan gargaar ah fiiga oo ku saabsan adeegyo daryeel sii-hayn ilmo oo ah wakhti buuxa ama wakhti nus ah. Waalidka isticmaalaya adeegyada Operation Military Child Care waxay mas’uul ka noqon karaan bixinta qayb ah kharashka (co-pay).

Ayuu u Banaan Yahay?

Operation Military Child Care (OMCC) waxa loogu talogalay qoysaska:

 • Askarta la siiyay amaro lagu taageero mid ka mid ah Hawlgaladan soo socda:
  • Operation Iraqi Freedom (OIF)
  • Operation Enduring Freedom (OEF)
  • Global War on Terror (GWOT)
  • Oversees Contingency Operations
  • Operation Noble Eagle
 • Ciidan Qoreyaasha

Askarta xaas/nin leh, waa in ninku/xaasku shaqeynayo, uu raadsanayo shaqo ama tago dugsi. Isla xeerarkan ayaa khuseeya waalid sharci oo aan is qabin oo ku nool isku hoy.

Sidee baan u bilaabaa?

Fadlan hay’adda Illaha & Gudbinta Daryeelka Sii-haynta Ilmaha (Child Care Resource & Referral agency) ee degmadaada kala xidhiidh 888-291-9811 si aad u weydiisatid macluumaad oo u gudbin bixiyeyaasha daryeel sii-hayn ilmo ee ka qaybgalaya barnaamijka.

Foomam

Booqo rugta internetka ee NACCRRA si aad u: