Doorashada Daryeelka Sii-haynta Ilmaha

Daryeel sii-hayn ilmo oo tayo leh waxa ku jira:

  • Sii-hayeyaasha ilmuhu waxay ilmaha la hadlaan marrar badan waxana ay kula hadlaan heer ay caruurtu fahmi karaan.
  • Waalidka iyo sii-hayeyaasha ilmuhu maalin kasta waxay ka wada hadlaan wacnaanta caruurta.
  • Sii-hayeyaasha ilmuhu waxay leeyihiin aqoon waxana loo tababaray inay daryeelaan caruurta.
  • Caruurta waxa loo daryeelaa ama loo hayaa hab ah kooxo yaryar waxana ay dadka waaweyn ka helaan tixgalinta ay u baahan yihiin.
  • Aagga lagu daryeelo ee lagu sii hayo caruurta waa nadiif waxana uu sii-hayaha ilmuhu leeyahay qorshe u diyaarsan oo loogu talogalay in ilmuhu ahaadaan kuwo ammaan ah oo caafimaad qaba.
  • Inta maalintii lagu jiro waxa la qorsheeyay firfircooni ama waxqabadyo kala duwan oo xiise leh oo uu ka qaybgalayo ilmo kasta.

Adeegyo: Si aad u heshid macluumaad shakhsiyeysan oo ku saabsan baadhistaada daryeel sii-hayn ilmo, fadlan takhasusleyaashayada daryeelka sii-haynta ee tababaran ka soo wac 888-291-9811 ama internetka ka baadh daryeel sii-hayn ilmo.

Illo: