Daryeelka Sii-haynta Ilmaha ee Guul Leh

Marka aad dooratid bixiyahaaga daryeel sii-hayn ilmo, waxa jira talaabooyin aad qaadi kartid oo aad isticmaalka daryeelka sii-haynta ilmaha qoyskaaga uga dhigi kara mid sii fudud. Waxa aad awoodaa: