child playing at child care provider location

Ka-hor Inta Aanad Bilaabin Baadhista Daryeel Sii-hayn Ilmo

Talaabooyinka Lagu Doorto Daryeelka Sii-hayn Ilmo

 1. Ogow macluumaad ku saabsan noocyada daryeel sii-hayn ilmo
 2. Garo dhawr bixiyeyaal daryeel sii-hayn ilmo oo laga yaabo inay haqabtiri karana baahiyahaaga.
  Talooyin ka soo ururi saaxiibada, isticmaal baadhistayada ah internetka, ama la hadal mid ka mid ah takhasusleyaashayada daryeelka sii-haynta ilmaha ee tababaran (1-888-291-9811).
 3. Macluumaad dheeraad ah ka ogow adeeg-bixiyeyaasha adiga oo isticmaalaya wicitaano teleefon, booqashooyin rugo internet ama adiga oo la hadlaya waalid kale.
  Il: Su’aalo Wareysi Teleefon
 4. Ballanso booqashooyin aad qof ahaan ugu tagtid adeeg-bixiyeyaasha suurtogal ah.
  Il: Liiska Hubinta Daryeelka Sii-haynta Ilmaha
 5. Hubi tixraacyada adeeg-bixiyaha.
  Il: Qoraal tusaale ah
 6. Dooro adeeg-bixiye ku haboon adiga iyo qoyskaaga!
 7. Diyaarso daryeel sii-hayn oo beddel ah.

Waxa aannu haynaa talooyin lagu sameeyo u wareegista daryeel sii-hayn ilmaha oo daryeelka sii-haynta ilmaha looga dhigo mid u shaqeeya qoyskaaga.