Bixiyeyaasha Daryeel Sii-hayn oo ah Qoys, Saaxiib & Deris

Wakhti ma la qaadataa ilmaha?

Ma tahay qof weyn ama qof tobaneeyo jir ah oo sii haya caruur?

  • Ma sii haysaa caruur aad u tahay ayeeyo/awow, abti/adeer, caruur aad walaal tihiin ama ilmo-abti/ilmo-adeer/habar-wadaag inta ay waalidkoodu ku jiraan shaqo?
  • Saaxiib ama deris ma u sii haysaa ilmo?

Waxa aad muhiim u tahay nolosha caruurtaas.

Waxa aad siisaa jaceyl.  Waxa aad ka dhigtaa ammaan. Waxa aad ka gargaartaa inay wax bartaan.

Waxa jira dad badan oo adiga kale ah oo sii haya caruur.

Ayeeyooyinka/awooweyaasha, edooyinka/habar-yaraha, adeerada/abtiyaasha, walaalaha waaweyn, iyo xubnaha qoyska ee oo adiga kale ah ayaa bixi badi daryeelka sii-haynta ilmaha gudaha Minnesota.

Saddex meelood hal meel ayaa caruurta Minnesota ee ah da’da 12 ama ka yar waxa sii haya qof qoyska ka tirsan ama saaxiib. Ku-dhawaad kala badh caruurta ma isticmaalaan nooc kale oo ah daryeel sii-hayn ilmo ama inta badan ma isticmaalaan.

Qaraabada iyo saaxiibada bixiya daryeel sii-hayn ilmo waxa laga yaabaa inay taas sameeyaan maalmo badan oo ah todobaadka, ama hal maalin ama laba. Waxa laga yaabaa in lacag la siiyo. In badan ayaan lacag la siin.  

Badanaa waalidku waxay jecel yihiin in caruurtooda uu sii hayo dad ay yaqaanaan oo aaminsan yihiin sidaa daraadeed waxay doortaan sii-hayeyaal adiga oo kale ah.

Ururada qaarkood waxa ugu yeedhaan “daryeel sii-hayn ilmo oo aan qaabeysanayn” sababta oo ah uma baahna inay liisan ka haystaan (English) dawladda. Waxa jira shuruudo tababar oo laga rabo adeeg-bixiyeyaasha aan liisan lahayn ee sharci ah ee u adeega qoysaska qaata CCAP.

Kooxaha bulshada qaarkood waxay tan ugu yeedhaan “daryeelka sii-haynta ee qoys, saaxiib iyo deris.” Kaasi waa magaca aannu isticmaalno.

 

rug internet oo ay abuurtay Wasaaradda Waxbarashada ee Minnesota oo bixiya macluumaad, illo iyo hawlgalo si ilmahaaga looga gargaaro inay koraan, horumaraan oo wax bartaan laga bilaabo dhalashada ilaa dugsiga sare.